Villa Treutler-Schlösser na sprzedaż

Położony przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie budynek (dawna Villa Treutler-Schlösser) stanowi wyjątkowy obiekt architektoniczny. Niewiele wiemy na temat jego historii. Do naszych czasów nie zachowały się dokumenty, na podstawie których możemy odtworzyć jego losy: od czasu wzniesienia, poprzez lata I wojny światowej, okresu międzywojennego, II wojny światowej, aż po czasy nam współczesne. Podobnie sprawa przedstawia się ze świadkami – niewiele żyje już osób, których relacje mogłyby pomóc zrekonstruować losy obiektu na przestrzeni dziejów. A szkoda, bo z pewnością dawna „Villa Treutler-Schlösser” wzniesiona w 1870 r. zasługuje na duże zainteresowanie nie tylko ze strony miłośników historii Gminy Żarowa.

Pocztówka pochodzi z Kolekcji Biblioteki Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego gminy Żarów.

Po 1945 r. i włączeniu Dolnego Śląska do Polski, obiekt ten nie cieszył się należną mu atencją ze strony władz PRL. Po rozpoczęciu działalności przez żarowskie Dolnośląskie Zakłady Chemiczne (ich poprzednikiem było powstałe w 1858 r. niemieckie przedsiębiorstwo pod nazwą „Silesia”) w budynku przez szereg lat funkcjonowało przedszkole przyzakładowe. W parze z tym nie szły stosowne nakłady na utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie.

Sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie po 1989 r., a „ząb czasu” nadgryzł substancję budynku, przez co budynek utracił swój reprezentacyjny charakter. Sytuacja uległa zasadniczej zmianie po nabyciu w 2003 roku od Gminy Żarów obiektu przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Invest-Park Sp. z o.o. Dzięki staraniom WSSE przeprowadzono gruntowny remont dawnej Villi Treutler-Schlȍsser, zwiększając nie tylko jej walory użytkowe, lecz również wizualne.

Obecnie budynek stanowi własność Invest -Park Development sp. z o.o. w Wałbrzychu. Od kilku lat na parterze budynku działa placówka przedszkolna, co stanowi swoistą kontynuację tradycji edukacyjnych tego miejsca. Aktualny właściciel obiektu dokłada należytej staranności, aby ten zabytkowy i związany z historią Żarowa budynek nie utracił należnego mu blasku, sprzyjając propagowaniu wiedzy o dziejach lokalnej społeczności. Dlatego też Invest-Park Development Sp. z o.o. wspólnie z Fundacją Inicjatywa B w dniach 14-15 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 zaprasza na dni otwarte w zabytkowym budynku, który znajduje się przy ulicy Zamkowej 1 w Żarowie (powiat świdnicki).  Fundacja Inicjatywa B oraz Spółka Invest-Park Development z tej okazji przygotowała dla odwiedzających wydarzenie Podróż w czasie w Villi Treutler.


Wypada mieć nadzieję, że w przypadku jego sprzedaży, nowy nabywca również dołoży starań, aby dawna Villa Treutler-Schlösser jeszcze przez długie lata stanowiła cenny artefakt budownictwa na mapie zabytków Gminy Żarów.
Obrazek urban sketchingowy Villi Treutler-Schlösser w Żarowie, którego autorem jest Michał Hajdukiewicz.
Urban sketching to szkicowanie w terenie za pomocą cienkopisów wodoodpornych i akwareli.

Tekst: Anna Kania, Wiceprezes Zarządzu Invest-Park Development Sp. z o.o.
Materiał informacyjny Invest-Park Development Sp. z o.o.


INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,
tel.  +48 74 646 25 70, fax +48 74 646 25 74, email: ipd@ipdevelopment.pl

ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA
w pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży

nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 62/4 oraz 61, zabudowane budynkiem hotelowo-biurowym , położonej w Żarowie przy ul. Zamkowej 1, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana zabytkowym budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 1043,02 m2, położona w miejscowości Żarów, przy ul. Zamkowej nr 1, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019388/5.

Data rozpoczęcia: 2019-11-14
Data zakończenia: 2019-12-20

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu i warunkach sprzedaży dostępne na stronie internetowej Spółki: oferta sprzedaży nieruchomości.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.